OFERTA
 

1. Początek współpracy:


-- doradztwo przy rozpoczynaniu działalności:
- pomoc przy wyborze formy opodatkowania,
- sporządzenie zgłoszeń rejestracyjnych do Urzędów Miasta,

   Urzędów Skarbowych, ZUS i innych,


2. Współpraca przy prowadzaniu działalności w zakresie:

 

--usług księgowych:
- doradztwo w sprawach podatkowych,
- prowadzenie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych,
- Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
- Prowadzenie Ksiąg Handlowych,
- prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wyposażenia,
- prowadzenie rejestrów zakupu, sprzedaży,
- sporządzanie i dostarczanie deklaracji do Urzędów Skarbowych

   i innych instytucji,
- zgłaszanie w Urzędach wszelkich zmian dotyczących prowadzenia firmy,
- sporządzanie sprawozdań do Gus, banków i innych instytucji,
- pomoc przy zamykaniu prowadzenia działalności.


-- usług kadrowych:
- doradztwo przy wyborze formy zatrudnienia pracownika,
- przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowań

   pracowników do ZUS,
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- sporządzanie umów o pracę, list płac, świadectw pracy, deklaracji PIT-11,
- sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
- prowadzenie rozliczeń z P. F. R. O. N.


-- obsługi ZUS:
- przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych właścicieli do ZUS,
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,


3. Sporządzanie zeznań rocznych podatku dochodowego.


4. Sporządzanie wniosków VZM o zwrot materiałów budowlanych.